Your browser isn’t supported anymore. Update it to get the best YouTube experience and our latest features. Learn more ile sizden muhtemel; yaptığınız nöbetin bütün fonksiyonlarına hakim olup olmadığınızı betimlemenizdir. Bu soruya duraksamadan ve mantıklı cevaplar yöneltmek zorundasınız. Mülakat öncesi tasarlı iş tanımınıza tekrar bir hane gezdirmeniz nöbetinizi kolaylaştıracaktır. Amma…